Obrazac za jednostrani raskid Ugovora

Ovom izjavom raskidamo Ugovor o kupoprodaji sklopljen između ŠULOG d.o.o. Krapinska 12, 10298 Donja Bistra (u daljnjem tekstu: prodavatelj) 

Popunjava prodavatelj